El BAPTISME

 

Les mares i pares que sol·liciten el sagrament del baptisme per als seus fills participen de les trobades de preparació organitzades per la Parròquia, en les quals, acompanyats pel rector de la Parròquia o per diferents membres de la Comunitat Parroquial, treballen el sentit del baptisme i preparen la celebració amb tots els pares i padrins amb qui compartiran la celebració.

 

Cal inscriure’s prèviament al despatx parroquial per participar en els diferents grups de famílies.

LA PRIMERA COMUNIÓ

 

 

La Catequesi de Primera Comunió té una durada de dos anys i els infants la poden començar a partir del tercer curs de primària.

 

Treballem amb el catecisme “Jesús és el Senyor” i un quadern d’exercicis per a cadascun dels cursos. És el material que es fa servir a totes les parròquies del nostre Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

 

Durant el primer any s’expliquen els continguts per fer conèixer Déu i Jesús als nens i nenes, tot compartint els valors més importants per als cristians: l’amor a Déu i als altres, ajudar, compartir, l’amistat, el perdó, la celebració de l’Eucaristia  i el Nadal i la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús, com els fets més importants de la nostra fe.

 

Durant el segon any, s’aprofundeix en els Sagraments, especialment l’Eucaristia, el Baptisme i la Reconciliació, qui som i qui és l’Església, l’Esperit Sant, els Manaments. Al mateix temps aprenem algunes pregàries, com el Parenostre i el Credo, però també el sentit de la pregària com a relació íntima amb Déu en els moments d’alegria o tristesa, per donar-li gràcies o per demanar la seva ajuda en els moments de necessitat.

 

Donada l’edat dels nens i nenes, per assolir aquests objectius ens servim de mediacions pedagògiques com les cançons, les manualitats, els contes, els vídeos i diversitat de jocs.

 

Les famílies que desitgeu fer participar les vostres filles i fills  adreceu-vos al despatx parroquial per conèixer els diferents grups, els dies i les hores de la catequesi.

 

LA  CONFIRMACIÓ

 

La Parròquia ofereix als joves la possibilitat d’aprofundir en el seu creixement humà i de la fe, consolidant la seva opció de fe i el seu compromís eclesial a traves del sagrament de la Confirmació, tot participant, alhora, en les diferents activitats i accions de la Comunitat Parroquial, la pastoral, la litúrgia, l’ acció social, cultural i de dinamització.

 

Cada curs s’organitzen diferents grups, en funció de la disponibilitat dels horaris dels joves. El qui estigueu interessats en incorporar-vos als grups adreceu-vos al despatx parroquial o al rector de la Parròquia.

 

 

EL MATRIMONI: INSCRIPCIÓ, EXPEDIENT I CURS

 

 

Les parelles que volen demanen el sagrament del Matrimoni a través de les Parròquies de Santa Magdalena i St. Mateu d’Esplugues de Llobregat, tant si es casen en aquestes com si només volen tramitar-hi l’expedient per casar-se en altres parròquies, és important que iniciïn la informació i els tràmits amb un marge de tres mesos d’anticipació abans del casament, posant-se en contacte amb el despatx parroquial, per conèixer les dates, els terminis, el procediment i la documentació necessària.

 

 

Per a les parelles que demanen el sagrament del matrimoni, la Comunitat Parroquial ofereix  un grup de matrimonis que exerceixen l’acollida i la preparació de les parelles que es volen casar per l’Església (només aquelles en què un dels cònjuges com a mínim resideix a la demarcació de les parròquies de Santa Magdalena i Sant Mateu d’Esplugues de Llobregat) oferint-los un marc de diàleg que possibiliti l’aprofundiment en les realitats fonamentals de la vida de la parella immersa en la societat actual, presentant-los quina és l’Església que els acull i què vol dir el sagrament del matrimoni viscut i celebrat des de l’Església.

 

 

Restem a la vostra disposició.

 

 

LA UNCIÓ DELS MALALTS

 

 

És el sagrament que significa l’ajuda i el consol de Déu que reben les persones greument malaltes o que han arribat a la vellesa.

 

Aquest sagrament enforteix el malalt i li obté el perdó dels pecats si abans no ha pogut rebre el sagrament de la reconciliació.

 

El grup de Vida Creixent asíduament prepara els grups de persones grans per rebre el sagrament de la Unició dels malalts, en el marc d’una eucaristía.

 

 

 

 

 

PREPARAR-SE PER AL SACERDOCI O LA VIDA RELIGIOSA

 

 

Ei tu, Jove!. Sí, tu que sents la crida particular de Déu…!

 

Tu que intueixes que voldries dedicar la teva vida al servei de les dones i els homes d’aquest món….!

 

T’oferim de conèixer l’Església i totes les seves opcions de missió i de vocació de servei, com a sacerdot, com a diaca, com a missioners, com a religiosa o religiós… per servir i estimar.

 

T’acompanyem a conèixer i reconèixer les diferents opcions i de formar part del grup de joves de les diferents parròquies del Bisbat de Sant Feliu que volen fer un procés de discerniment vocacional, per descobrir quina és l’opció que et pot fer feliç fent feliços els altres.

 

Tots aquells nois joves que vulgueu conèixer la vida del sacerdoci o que hi vulgueu aprofundir, i totes les noies i joves que vulgueu aprofundir en la vida religiosa a través de les diferents congregacions i fer el procés de discerniment vocacional, us podeu posar en contacte amb el rector de la Parròquia, per tal que hi pugueu aprofundir i buscar la mediació més oportuna per ajudar-vos a trobar el camí de ser feliços servint les dones i els homes del nostre món des de la nostra Església, que no vol res més que esdevenir Església del Crist.

 

 

LA RECONCILIACIÓ I EL PERDÓ

 

 

Déu és ric en misericòrdia. En el sagrament de la reconciliació cada persona pot experimentar de manera singular la misericòrdia de Déu, perquè l’amor de Déu és més fort que el pecat de l’home. La vida cristiana es fonamenta en la invitació de Jesucrist: la crida a convertir-nos, a canviar d’actitud. Quan celebrem el sagrament de la reconciliació, celebrem aquest amor de Déu Pare que ens estima i ens perdona per haver estat infidels al projecte del seu amor.

 

La recepció del sagrament de la reconciliació no vol ser un moment espiritualment traumàtic, d’humiliació davant d’un home, encara que sigui un sacerdot. Déu és el nostre únic jutge i la confessió no és un tribunal acusador. El sacerdot ha de ser servidor del perdó, administrador del misteri del Déu misericordiós, que té com a missió ajudar a fer present la paraula evangèlica que il·lumina la vida del pecador i l’obre de nou als horitzons d’amor i de fidelitat. La recepció del sagrament ha de ser fruit d’un diàleg que ajudi a aprofundir en la realitat de la vida per a retrobar el camí del bé, de l’amor, del seguiment de Jesucrist, per a ser novament deixebles seus. És un moment de cercar, des de l’obertura sincera de la consciència, la veritat sobre nosaltres mateixos, en relació amb els altres i amb Déu.

 

Els qui desitgeu rebre el sagrament de la reconciliació us podeu adreçar al rector de la Parròquia, una estona abans de les celebracions de l’eucaristia o bé sol·licitant-ho prèviament.

 

Durant els temps litúrgics d’Advent i Quaresma la parròquia ofereix especialment celebracions del sagrament de la reconciliació.